För 50 år sedan gjorde makarna Arne och Maja Sandberg en framsynt och generös satsning på Skövde när de donerade en mycket stor summa pengar till satsningen Billingehus. Allt sedan bygget stod klart har Billingen varit en enorm resurs för platsen Skövde, oss invånare och stadens företag. En förnämlig armkrok mellan privat och offentligt. Det är Skövdebornas gemensamma ansvar att förvalta och vidareutveckla denna resurs, då kommer den att fortsätta vara en motor för Skövdes utveckling.

Annons

I den pågående debatten om utvecklingen på Billingen skyms helheten av detaljdiskussioner. De 45 miljonerna för Skövde kommuns köp av mark och anläggningar av First Hotel har hamnat så mycket i fokus att den större visionen glöms bort. Det är lätt att missa skogen för alla träd. Oavsett vad man tycker om avtalet måste man konstatera att Billingehus och framgången för Billingen som destination hänger ihop.

45 miljoner kronor är naturligtvis mycket pengar, men helheten ser bra ut. Kommunen tar ingen risk utan betalning sker endast om First Hotel fullgör sin del av avtalet avseende kongressanläggning och hotell. Dessutom kommer de aviserade satsningarna på området att drastiskt öka värdet på marken. Kommunen slipper det årliga driftsbidraget om 1,5 miljoner kronor som man idag betalar för driften av badet. Dessutom vore alternativkostnaden för att bygga ett nytt utomhusbad högre än att renovera en befintlig anläggning.

Men låt oss vända tillbaka till helheten. Den 23 februari höll Näringslivsforum frukostmöte där Alliansens Katarina Jonsson och oppositionens Marie Ekman berättade om sina parters respektive syn på Billingens utveckling. Under den efterföljande frågestunden ställde sig fastighetsägaren Arne Lorentzon upp och uppmanade, påtagligt rörd, politikerna att värna makarna Sandbergs arv och kroka arm för Billingens utveckling. Frukostmötet hade samlat många och Arnes appell fick en lång, spontan applåd till svar. Vi sällar oss till samma uppmaning. Billingens utveckling är för viktig för Skövde för att käbblas bort. Kroka arm och led gemensamt Skövde mot framtiden.

Marcus Allerbjer, Cejn, Björn Furhoff, Furhoffs Rostfria, Peter Persson, Ferrocon, Brita-Kajsa Lindström, Lindströms bil, Joakim Wendt, SISAB