Boulognerskogen i Skövde är en plats där människan får möjligheter att hämta kraft, skriver Skövdebon i ett medborgarförslag. "Lyssna på fåglarna, andas in dofter av olika flora, andas frisk luft. Ta promenader, stanna upp och inta den oas av miljö som skogen ger oss människor."

Hen anser att Boulognerskogen i Skövde ska vara ifred från byggnation. "Boulognerskogens naturvärden är beroende av att området inte fragmentiseras."

Hen skriver vidare att bostäder kan byggas på yttre områden av Skövde kommun och att de få gräs- skog och djurliv som finns nära stadskärnan ska bevaras. "Det skymmer utsikten med hus som står i vägen, antalet bilar, buller och avgaser ökar. Skogen måste bevaras, den är viktig, ett filter som renar luften. Framförallt en signal från naturen, där översvämningar inträffar då marken förstörs".

Skövdebon anser också att det ska göras en naturvärdesinventering mellan Henriksbergsgatan och Kavelbrovägen, Järnvägen och Hjovägen. Naturvärdesinventeringen bör inriktas med avseende på hotade arter som störs av fragmenteringen.

"Denna naturvärdesinventering måste ske skyndsamt innan beslutet angående detaljplan Ekedal norra tas"