Kommunägda Hyresbostäder Falköping, med 400 lägenheter i Wetterlins- och Grönelundsområdet, låser dörrarna till områdets trappuppgångar tre timmar tidigare från och med fredagen.

Nu stängs dörrarna klockan 18 istället för 21.

Det är en direkt konsekvens av bränderna på torsdagskvällen.

— Vi har gått runt på fredagsförmiddagen och rensat alla trappuppgångar och källare från barnvagnar, cyklar, rollatorer och annat, och informerat alla hyresgäster om den nya tiden som gäller för att dörrarna ska låsas, säger Anders Johansson, vd för Hyresbostäder Falköping.

Den enda synpunkten bolaget fått på den åtgärden är att folk tycker det kunde vara låst hela tiden, säger Anders Johansson.

Så kan det också bli.

— Vi kommer direkt att inleda diskussioner med Hyresgästföreningen om permanent låsning, och införa portkoder och portelefoner, säger Anders Johansson.

Annons

Åtgärden var planerad att genomföras på sikt, men kan nu komma att tidigareläggas.

Portkoder och porttelefon betraktas som en standardhöjning, införs det kommer att slå igenom på hyran.

— Därför krävs en förhandling. Om sedan mer än hälften av alla hyresgäster säger ja kan vi göra det, säger Anders Johansson.

Balder också

Bostadsbolaget Balder, med 170 lägenheter i området, inför samma rutiner som Hyresbostäder.

— Vi kommer att låsa 18 istället för 21, säger bolagets områdeschef Mikael Josefsson.

Bolaget har rensat trappuppgångar från lappar med information, som skulle kunna antändas.

— Fem av de 16 bränderna var i våra trappuppgångar, säger Mikael Josefsson.