Mycket tyder på att det var den globalt spridda datamask, som låst datafiler och krävt betalning för att datorn ska kunna användas igen, som slog ut trygghetslarmet på Ranlidens äldreboende.

Systemet är upphandlat och levererat av företaget Tunstall, och ligger helt utanför kommunens IT-system. Trygghetslarmet har en egen växel på Ranliden, och driften sköts av leverantören.

Det säger kommunens IT-chef Per Augustsson.

— Det finns en handfull av den här typen av trygghetsväxlar, men så vitt jag känner till är det bara Ranliden som drabbats, även om det är illa nog.

Han stryker under att de kring tusen trygghetslarmen hos äldre som bor på stan eller landsbygd över huvud taget inte landar i någon växel i kommunen.

Ett bra skydd

Kommunens IT-system har ett bra skydd, som tidigare kunnat stå emot attacker.

— Det går inte många veckor mellan tillfällena då vi upptäckt ransomeware i våra filter, säger Augustsson.

Han säger att tekniska skydd i sista änden visat sig vara effektiva.

— Det betyder inte att inget kan hända. På måndag morgon kommer vi att gå ut i vårt intranät och uppmana alla att se upp med mejl med bifogade filer eller länkar.