Vet du mer? Är du på plats?
Tipsa

Larmet kom 11.24 och enligt de första uppgifterna har de anställda på företaget evakuerats och det ska brinna vid en svets.

— Det ska handla om en brand i ett utsug. Lokalerna är rökfyllda och all personal är ute ur industrin, säger Lars-Åke Ehn, stationsbefäl hos Lidköpingspolisen.

Ingen har skadats.

Rekordverken i Öttum utanför Vara är ett företag som gör lantbruksutrustning.

Henrik Ahlstrand, vakthavande befäl på räddningstjänsten i Lidköping säger att branden utvecklades i ett ventilationsrum på företaget.

— De anställda har försökt att bekämpa elden. Ventilationsrummet är relativt tätt och slutet.

Räddningstjänsten lyckades att hålla branden inne i rummet och den spred sig inte. Styrkorna lämnade platsen vid ett-tiden. Troligen var det en gnista från en svets som hade orsakat branden i ventilationsrummet.

Personal från olika hålla arbetade tillsammans på platsen; bland annat en styrka från Kvänum, tankbil från Vara, insatsledare och en mindre styrka från Lidköping.