I dagsläget är Sverige ett av åtta EU-länder som inte har någon säkerhetskontroll för att kontrollera lämpligheten av äldre förare. Men svenskarna verkar inte allt för negativt inställda till att behöva förnya körkortet när man passerat 75 år.

När opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov gjorde en undersökning på uppdrag av If svarade 57 procent av deltagarna "ja" på frågan "tycker du att man borde behöva förnya sitt körkort efter att man fyllt 75?".

Ökad olycksrisk efter 75

Bland deltagarna mellan 18–34 år så tyckte 68 procent att förnyat körkort efter 75 var en bra idé.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är förare i åldern 18–19 år som har den absolut högsta olycksrisken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

Statistiken visar att olycksrisken är låg just vid 75, därefter ökar emellertid risken, uppger If:

”Äldre bilförare får svårare att hantera komplexa situationer som kräver snabba beslut och korta reaktionstider. Ofta är också mörkerseendet nedsatt. Olyckor med äldre inblandade kan dessutom ofta orsaka större personskador, då en äldre kropp är skörare än en yngre”, skriver If i pressmeddelandet.

Bara 4 av 10 – 42 procent – av dem som var över 55 år svarade ja på frågan.

”Flesta äldre är utmärkta förare”

Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, menar att många äldre är utmärkta förare.

Annons

– De flesta äldre är utmärkta förare med stor erfarenhet och ett väl utvecklat säkerhetstänk. Att man blir äldre innebär inte automatiskt att man blir en sämre förare, säger Johan Granholm.

Samtidigt rekommenderar han att äldre som själva känner sig osäkra på sin lämplighet som förare att göra läkarundersökning och gå en kurs på körskola för att fräscha upp sina körkunskaper.

FOTNOT: If uppger i pressmeddelandet att en anledning till att Sverige inte har säkerhetskontroller för äldre är att det inte har påvisats att trafiksäkerheten ökar tack vare det. Läkare har dock plikt att anmäla om en patient inte längre är lämplig som förare.

Fakta: Så svarade deltagarna

3 508 personer deltog i undersökningen. På frågan ”Tycker du att man borde behöva förny..

Fakta: Så svarade deltagarna

3 508 personer deltog i undersökningen. På frågan ”Tycker du att man borde behöva förnya sitt körkort efter att man fyllt 75 år?” svarade deltagarna i undersökningen så här:

Ja: Totalt: 57 % – Ålder 18–34: 68 % – Ålder 35–54: 67 % – Ålder 55+ : 42 %

Nej: Totalt: 29 % – Ålder 18–34: 18 % – Ålder 35–54: 67 % – Ålder 55+: 42 %

Vet ej: Totalt: 14 % – Ålder 18–34: 18 % – Ålder 35–54: 11 % – Ålder 55+: 16 %

Källa: Försäkringsbolaget If