på Facebook har den dömde mannen bland annat skrivit "Denna mannen har blivit dömd flera ggr för kvinnomisshandel! Den ena misshandeln framför ögonen på hennes son" och vidare "Vill gå ut varna för detta kräk då han tydligen fortsätter denna banan med att misshandla och hota flickvänner".

Tingsrätten anser att händelsen kränkt den utsatte mannens personliga integritet. I domen skriver rätten också följande "Behandlingen av personuppgifterna har inte utgjort led i en verksamhet av rent privat natur och har inte skett för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. Brottet är inte att bedöma som ringa".

35-åringen döms till 50 dagsböter á 50 kronor.