Skaraborgsföretaget gick 2012 till Örebro tingsrätt och lämnade in en stämnings ansökan mot en kund som vägrat betala en faktura på 29 000 kronor.

Det slutade i en förlikning. Nu är det kunden som kräver pengar av byggföretaget.

Kunden hävdar att han hade uppfattat det som att byggföretaget lovat att betala hans rättegångskostnader.

Men det har inte byggföretaget gjort och det är grunden till den stämningsansökan som på torsdagen lämnades till Skaraborgs tingsrätt.

Kravet är dels drygt 100 000 kronor som mannen redan har betalt till sitt juridiska ombud, dels 27 000 av juristens fakturor som ännu inte är betalda.

Dessutom finns krav på att Skaraborgsföretaget betalar rättegångskostnader för den nya tvisten om rättegångskostnaderna.