"Öppna, öppna, öppna!" skanderade eleverna vid Raoul Wallenbergskolan innan rektor Peter Gejervall tog till orda för att inviga kuben från Raoul Wallenberg-akademin.

– Vi här på skolan har många fredliga möten varje dag, därför passar det ju jättebra att vi har fått kub nummer 20, med rättigheten "Rätten till det fredliga mötet", sa Peter inledningsvis.

– Tillsammans ska vi använda all vår fantasi och kunskap för att utsmycka vår kub att på bästa sätt.

Med assistans från elevrådsrepresentanterna Pernilla Gustafsson och Lina Hassel öppnade därefter Peter Gejervall dörrarna till kuben och alla elever fick se insidan på den ännu så länge tomma containern.

– Det här är ett bra och roligt projekt, säger Pernilla och Lina efter att ha inspekterat den 27 kubikmeter stora kuben in- och utvändigt.

Annons

– Vi tänker att man kan dekorera insidan med mycket färg och kärlek. Till exempel lappar med de mänskliga rättigheterna på.

Med hjälp av Raoul Wallenberg-akademins Kubprogram ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter.

Det är första gången som Raoul Wallenbergskolan i Skövde är med i programmet. Totalt finns 30 kuber utplacerade på skolor över hela Sverige, en för varje rättighet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,

Samtliga elever på Skövdeskolan, från förskoleklasserna upp till årskurs sju, deltar i arbetet och hur slutresultatet blir kommer att beslutas i en demokratisk process.

– Man ska på något sätt, med bilder, digitalt eller vad som helst gestalta kubens tema, säger Peter Gejervall.

– Det föder massor med diskussioner. Vad är "Rätten till ett fredligt möte"? Är det till exempel rätten att demonstrera? Det är väldigt utvecklande och belyser vilken förmån vi har som bor och verkar i Sverige.

Som förberedelse har Raoul Wallenbergskolan haft en temavecka om mänskliga rättigheter och det arbetet kommer att fortsätta under vårterminen.

Till sommaren kommer kuben tillsammans med alla andra skolors kuber att transporteras till Kungsträdgården i Stockholm för att visas för allmänheten vid en utställning.