Den 24 oktober i år genomförde miljönämnden en kontroll av krogens kök på eftermiddagen. Man konstaterade att beredningen av livsmedel inför kvällen hade påbörjats, trots att lokalen var bristfälligt rengjord.

"Avloppsbrunnarna var vid kontrollen mycket smutsiga, liksom golvet under bänkarna. Flera kylskåp var bristfälligt rengjorda och kylskåpsdörrarna smutsiga. I frysen förvarades oförpackade livsmedel tillsammans med förpackade livsmedel och det var smutsigt i frysen, " skriver nämnden i sitt beslut.

Man noterade att trots att ingen tillagning av mat skett under dagen och beredningen inför kvällen påbörjats, så var lokalen mycket smutsig.

"Det saknas fungerande rutiner för att kontrollera att städningen utförs av personalen. Vi gör bedömningen att beskrivna brister i rengöringen kan utgöra en livsmedelshygienisk risk och kan leda till att livsmedel kontamineras. Smutsen och skräpet under bänkarna kan dra till sig skadedjur", skriver nämnden.

Enligt miljönämnden saknade personalen kunskap om temperaturer och tider som gäller vid nedkylning och tillagning.

"Anledningen till att föreläggandet gäller omedelbart även om det överklagas är att bristerna i er verksamhet kan innebära omedelbar fara för människors hälsa."

Krogen har nu en vecka på sig att åtgärda de fel och brister som nämnden pekat på.