För två veckor sedan kom barn- och utbildningsnämndens beslut: Varola skola läggs ned efter vårterminen.

Nu svarar fackförbunden med en begäran om lokal tvisteförhandling.

– Politikerna har kört över både tjänstemän och fackförbund i den här frågan, säger Lärarförbundets Bengt Wahlberg i en kommentar till förbundens begäran.

I sin tvisteframställan skriver de två fackförbunden att Skövde kommun informerat både media och allmänhet innan den samverkade med förbunden. Här uppger man också att politikerna heller inte respekterat grundläggande regler i medbestämmandelagen utan drivit igenom beslutet om nedläggning innan frågan var färdigförhandlad.

– Vi har sett många dåliga processer i Skövde kommun, men beslutet att lägga ned Varola skola tar nog priset, konstaterar Olle Björk, Lärarnas Riksförbund.

Nedmonteringen av skolan i Skövde kommun har nu nått nya höjder, menar Wahlberg och Björk. Svår underfinansiering och återkommande effektiviseringskrav driver på nedläggningar av skolor, uppger de vidare i ett pressmeddelande.

– Situationen för skolan i Skövde är alarmerande. Nu märker också en bredare allmänhet konsekvenserna av politikernas prioriteringar, tillägger Björk.

Beslutet om nedläggning är ett brott mot samverkansavtal och MBL, menar man, och de två fackförbunden begär nu skadestånd av Skövde kommun. Hur stort skadestånd de vill ha kommer att preciseras vid tvisteförhandlingen.

Annons