När Storgatan stängs av mellan den 16 september klockan 7:00 till 25 september klockan 16:00 är det två saker som ska åtgärdas.

– Sedan en längre tid har det varit tekniska problem med trafiksignalerna i korsningen Storgatan-Kungsgatan, förklarar trafikingenjör Peter Svensson, Skövde kommun.

– Det har varit onödiga fördröjningar och det beror på att de detektorer som styr signalerna, och som ligger nedfrästa i asfalten, har gått av. Dessa ska bytas ut.

Från och med i höst kommer kollektivtrafikbussarna i stadstrafiken att bli tre meter längre, från 12 meter till 15 meter.

– Därför kommer vi att behöva bredda korsningen lite och flytta refugerna lite i sidled så inte bussarna sopar med sig trafiksignalerna.

Omledning sker via orange vägvisning via Skolgatan-Prinsgatan-Badhusgatan.