Personalstyrkan har utökats med 87 personer under 2017 för hela Skaraborgs sjukhus. Undersköterskor och administration står för de största ökningarna, med runt 40 personer vardera.

Uteblivna besök

En annan kostnad för Skaraborgs sjukhus uppstår när patienter inte dyker upp trots kallelse. De..

Uteblivna besök

En annan kostnad för Skaraborgs sjukhus uppstår när patienter inte dyker upp trots kallelse. Det skedde cirka 20 000 gånger under förra året.

Kostnaden för dessa uteblivna besök beräknas till 50 miljoner kronor, pengar som kan till exempel kan utföra 850 icke komplicerade höftbyten för.

Sms-påminnelse är en åtgärd för att minska uteblivna besök som ska vara infört på de flesta av sjukhusets verksamheter. Att införa omvänd tidsbokning, där patienten själv ger förslag på besökstid, och att kunna boka tider på nätet, ska också ses över.

Antalet sjuksköterskor har däremot blivit 15 färre än 2016. Det beror på att sjuksköterskor lämnat sina tjänster och det inte lyckats att rekrytera ersättare.

Detta står att läsa i Skaraborgs sjukhus årsredovisning.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, uttryckte i regionfullmäktige i veckan att regionens sjukhus anställt för mycket personal, då man räknar med underskott.

— Vi har en kostnadsökning på över fem procent och han är frustrerad över det. Men det är så att fler blir äldre, våra remisser ökar och fler har behov av sjukvård, säger Ulla-Britt Hagström (L), Skaraborgs sjukhus ordförande.

En väg framåt hon pekar på är omställningen av vården mot mer nära vård som sjukhuset är i färd med.

Personalomsättningen har enligt årsredovisningen ökat och ligger nu på 12,8 procent. För undersköterskor är omsättningen över 15 procent.

Annons

Övertiden ökade med fyra procent eller 4 600 timmar jämfört med 2016. Bristen på sjuksköterskor har gjort att kvalificerad övertid för sjuksköterskor ökat.

Det ekonomiska resultatet för 2017 är - 11,6 miljoner kronor. Det kan ställas i relation till att budgeten omfattar över fyra miljarder kronor.

Kostnaden för personal har ökat med 170 miljoner kronor jämfört med 2016, vilket motsvarar 7 procent.

Under året har OB-ersättningen för nattarbete höjts, vilket sjukhuset fått bidrag från regionen för, men det har inte täckt kostnaderna fullt ut.

Kostnaden för hyrpersonal har ökat från drygt 50 miljoner kronor till 85 miljoner kronor. Särskilt har kostnaden för bemanningssjuksköterskor ökat. Den har nästan fördubblats.

Detta står i skarp kontrast till det mål som satts upp i sjukvårds-Sverige om att göra sig oberoende av inhyrd personal till 2019.

— Det här måste SKL ta tag i mer på nationell nivå. Det finns läkare och sjuksköterskor som finns i bemanningsverksamhet istället och vi måste hitta sätt för att få dem tillbaka. Sedan behöver vi utbilda fler. Vi har gott om läkare per capita men utbildar få i förhållande till andra länder. Som sjukhus måste vi vara attraktivt på alla sätt och ha en bra arbetsmiljö, så att folk trivs hos oss, säger Ulla-Britt Hagström.

Extrakostnader för sommarbemanningen var 18 miljoner kronor vilket är cirka åtta miljoner kronor mer än 2016.

Sjukfrånvaron har minskat med en halv procentenhet till 6,3 procent under 2017 för hela Skaraborgs sjukhus.