Mannen stoppas på Gustaf Adolfsgatan i Skövde vid halv fem-tiden. Han är i trettioårsåldern.

Men vid samma tillfälle tar den kvinnliga bilpassageraren över ratten och gör sig därmed skyldig till grov olovlig körning eftersom hon saknar körkort.

Det är inte heller första gången hon kör utan körkort.

Kvinna är också i trettioårsåldern.