Han har tidigare fått nej av Miljösamverkan Östra Skaraborg och Länsstyrelsen. Skövdebon har dock fått tillåtelse för 82 av de 92 två arter han ansökt om att få förvara i terrarier i sin lägenhet.

Länsstyrelsen hänvisar bland annat till Jonas Wahlström på Skansen-Akvariet, som man kontaktat i ett liknande fall. Wahlström säger då att ormarna har ett så högpotentiellt gift att de kan vara dödliga och även om man sätter in motgift kan man få bestående men efter ett bett.

Skövdebon menar också att det finns kompetent personal som kan fånga in en giftorm som rymt både på djurparken Nordens Ark och Universeum i Göteborg.

Men Mark- och miljödomstolen väljer ändå att säga nej till de två arterna av korallkobror.

Läs ormmannen överklagar:

Läs ormar har oförtjänt dåligt rykte:

Läs nej till giftormar i lägenhet: