Framtidens vårdinformationsmiljö heter ett stort projekt där ett nytt journalsystem för hela regionen ska upphandlas. Den politiska styrgruppen för projektet har av en konsultfirma beställt en genomlysning av upphandlingen för att ge vad man kallar en ”second opinion”.

För 3,5 månaders arbete kan konsultfirman Bearingpoint ta ut maximalt 1,7 miljoner kronor, enligt avtalet med regionen.

Konsulterna har hittills pekat på ett antal brister i projektet.

— Det innehåller inga överraskningar. Vi har kontinuerligt vidtagit åtgärder, säger Ragnar Lindblad, avdelningschef för Vårdens digitalisering.

En av de åtgärder som konsulterna vill se är en förlängning av tidsplanen, för att förbättra kvalitetssäkringen. Det är inget som Ragnar Lindblad tackar nej till. Beslutet om vem som vinner upphandlingen ska nu tas i september istället för i juni, som först var tänkt.

— Det ger oss drygt en månad till att jobba med kvalitetssäkringen och det ger anbudsgivarna möjlighet att få ytterligare några veckor på sig för att skriva sina anbud. Som sittande på insidan fick vi lite stöd av den här granskningen för något som vi brottats med redan innan. Tidsplanen har varit svettig, säger Ragnar Lindblad.

Är 1,7 miljoner kronor ett rimligt pris för denna ”second opinion”?

Annons

— Ja, de har haft fem personer inblandade i det här jobbet. Med tanke på den totala budgeten vi har kan jag nog tycka att det är rimligt för en kvalitetssäkring. Projektets totala budget är 2,5 miljarder kronor, så det är inte en kostnad som sticker ut, säger Ragnar Lindblad.

Arbetet ska enligt avtalet ske mellan 15 november 2017 och sista februari i år. Fakturorna ska innehålla uppgifter om arbetad tid per vecka för konsulter som varit involverade i granskningen. Någon upphandling av uppdraget har inte gjorts utan man använder sig av regionens ramavtal med konsultmäklarfirman Swedish Consulting Group.

Den politiska styrgruppen för Framtidens vårdinformationsmiljö har letts av regionrådet Martin Andréasson (M). Men han är enligt tidningen Dalslänningen i färd med att avveckla sina politiska uppdrag för att ta jobb på konsultföretaget Rud Pedersen, ett företag som är inriktat på offentlig sektor. Vi har sökt Martin Andréasson utan framgång.

Arbetet med att upphandla det nya journalsystemet går annars framåt, enligt Ragnar Lindblad.

— Vi befinner oss i ett läge där vi har dialog med anbudsgivarna och arbetet går faktiskt framåt med bra fart. Dessutom börjar den roligare och mer intressanta resan med att förbereda verksamheterna på att få ett gemensamt journalsystem i höst, säger han.

Beslutet om tilldelning i upphandlingen ska alltså tas i september.

— I samma stund som tilldelningsbeslutet tas kan vi prata om vilken lösning det blir. När vi nu har dialog med flera leverantörer är tidsplanen och sättet som lösningen rullas ut lite olika beroende på vem vi väljer, säger Ragnar Lindblad.

Från i höst beräknas det sedan ta ungefär 1,5 år innan patienter hanteras i det nya journalsystemet.