I ett brev till Skövde kommun skriver Skövde konståkningsklubb att tjejerna ska ha lika mycket av istiden som killar.

De menar att kommunen har en stor möjlighet att visa vad kommunen och samhället står nu.

”Ni kan göra en tydlig markering att i denna kommun är tjejerna och den kvinnliga sporten lika mycket värd som den manliga” skriver de i sitt mejl till kommunen.

Konståkningsklubben vill därför att kommunen ska ge 50 procent av den tillgängliga istiden till tjejerna och att de ska låta det vara grundprincipen i framtiden.

”Visa alla att en tjej som idrottar i Skövde är lika mycket värd oavsett om hon väljer en traditionellt manlig idrott eller väljer en som domineras av tjejer”

De skriver också att de inte kan lova OS- deltagande, men att ska försöka kämpa för att fler barn och ungdomar ska vilja idrotta.

”Vi är redo att anta utmaningen, är ni” avslutar de sitt brev.