Som en del i omställningen av sjukvården i Västra Götalandsregionen finns nu ett förslag på hur viss sällanvård ska koncentreras. Det gäller att ingrepp som inte görs så ofta ska göras på färre ställen i regionen. Där man gör ingreppen övas förmågan upp och tanken är att kvaliteten därmed ska öka.

Koncentration av sällanvård

Detta är en kort sammanfattning av handlingsplanen.

Enligt förslaget ska viss barnsjukvård liks..

Koncentration av sällanvård

Detta är en kort sammanfattning av handlingsplanen.

Enligt förslaget ska viss barnsjukvård liksom viss barn- och ungdomspsykiatri koncentreras till sjukhus i Göteborg.

Inom hjärtsjukvård ska ablationer göras på två sjukhus, Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska, istället för på tre som idag.

Vissa ingrepp inom internmedicin förläggs till Göteborg och Borås. NU-sjukvården får ta hand om vissa särskilt vårdkrävande patienter inom allmänpsykiatrin.

Viss rehabmedicin koncentreras till Sahlgrenska.

Inom urologi ska så kallade radikala prostatektomier flyttas till bland annat Skaraborgs sjukhus. Även komplex stenkirurgi och endoskopisk behandling av uretär- och njurbäckentumörer koncentreras till bland annat Skaraborgs sjukhus. Andra ingrepp koncentreras till andra sjukhus i regionen.

Inom ögonsjukvård får Sahlgrenksa och NU-sjukvården flera uppgifter, men Skaraborgs sjukhus ska bland annat utföra enukleationer, borttagande av ögongloben i sin helhet.

— Som patient kanske man behöver resa lite mer, men man får en doktor som utfört ingreppet många gånger förut. Om man byter höftled en gång i livet och får resa en timme extra den gången kompenseras nog den ökande restiden av att man får en bättre kvalitet, säger Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus.

Han ingår i en styrgrupp med representanter från de olika sjukhusen i regionen som tillsammans arbetat fram planen.

För Skaraborgs sjukhus innebär planen både att vissa verksamheter inte längre ska utföras på sjukhuset och att vissa kirurgiska ingrepp görs oftare, då koncentrationen sker till Skaraborgs sjukhus.

Annons

— Runt hjärtsjukvård har vi utmärkt oss för bra kvalitet och tillgänglighet, säger Martin Takac som exempel.

För Skaraborgs sjukhus del bedömer Martin Takac inte att läkare och annan personal behöver flytta runt i regionen till andra sjukhus, för att finnas där ingreppen ska göras. Vissa saker som berörs i planen är redan genomförda, men andra mer omfattande förändringar menar Martin Takac kan ta ett par år att genomföra.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) skulle besluta om planen på tisdag, men ärendet blev framskjutet. Nu ska det göras en risk- och konsekvensanalys innan beslut tas.

Vid en mbl-förhandling på måndagen ställdes ett flertal frågor från fackförbunden och den slutade inte i enighet.

— Vi tyckte inte att det fanns ordentligt underlag, säger Martin Håland som deltog i mötet för Vårdförbundet.

Enligt Martin Håland finns forskning som säger att ju mer man gör en sak desto duktiga blir man på det, men det kan också finnas nackdelar med att koncentrera vården, menar han.

När HSS tagit beslut om handlingsplanen går ärendet vidare till regionstyrelsen, som tar slutligt beslut om planen. Vid ett beslut uppmanas hälso- och sjukvårdsnämnderna att anpassa vårdöverenskommelserna med sjukhusen utifrån handlingsplanen.