Kommunstyrelsen har som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Som ett led i att skapa ett gott företagsklimat planeras nu ett stort antal företagsbesök.

Under sex veckor, med start den 23 januari, ska de mer än femtio politikerna och tjänstepersonerna besöka närmare sextio företag. De representerar de flesta nämnderna, bolag och politiska partier.

– Tanken är att i lugn och ro sitta ner och samtala om vad som behövs för att företagen och företagarna ska må bra i Skövde, säger näringslivschef Ramona Nilsson.

Företagen har fått anmäla intresse för besök. Näringslivsenheten har också sökt upp företag för att få en bra spridning i branscher och geografiskt. Det är inte bara företag i centralorten som ska besökas, utan även i Tidan, Värsås och Timmersdala. Bland annat ska man till Ica Blomman i Stöpen, Furhoffs, Esbjörntorps Gårdsmjölk, Stunlock Studios, Arken Zoo och Prima Pizzeria.

Annons

– Det är en unik insats att det görs i den här omfattningen och vi har märkt ett stort intresse för att ta emot kommunen. Samtalen blir viktiga i arbetet med att skapa ett klimat i toppklass. Vi måste veta vad näringslivet behöver för att kunna prioritera insatser, säger näringslivschef Ramona Nilsson.

Kommunen har också som mål att komma på plats 30 i Svenskt Näringslivs ranking.

– Vi gör kontinuerligt besök hos företagen, det har vi alltid gjort. Men aldrig tidigare i den här omfattningen och med den här bredden, säger Katarina Jonsson (M).

De synpunkter man får in från "flirten" ska senare bli en del i den handlingsplan om företagsklimat som håller på att tas fram.

– Det är viktigt att också näringslivet trivs, det är viktigt för Skövdes välfärd att kommunen upplevs som attraktiv, därför vill vi kratta i manegen, säger Katarina Jonsson.

Kommundirektör Thomas Fellbrandt inflikade att jobben behövs i en växande kommun.

Kommunledningen tror att företagens önskelista kommer att toppas av bättre infrastruktur, bättre kompetensförsörjning och en större närhet till kommunledningen.

– Bostäder är annat som nog också rankas högt, menar Tord Gustafsson.