Bergstäkten i Billingsryd ägs av kommunen men det är Skanska som har brytningstillståndet för täkten. Nuvarande tillstånd gäller fram till 2019 och det var när Skanska ville ansöka om en förlängning, som frågan om vägen till och från brottet kom upp på agendan.

Läs mer: Skanska kan få bryta mer

Kravet från kommunen för att förlänga tillståndet var då att en ny väg skulle anläggas. Detta för att undvika transporter genom Ekängens bostadsområde, vilket är den väg som hittills använts. Efter det kom Skanska med ett förslag om en ny väg genom Ryds ängar. Ett förslag som dock väckte stor upprördhet och som även överklagats till länsstyrelsen.

Läs mer: Överklagar beslut

Överklagandet är ännu inte färdigbehandlat i den instansen, men nu kommer beskedet från kommunledningen; Det blir ingen väg genom Ryds ängar.

– Vi väntar inte in besked från länsstyrelsen avseende de överklaganden som kommit in, utan har avskrivit alternativet själva, säger Leif Walterum.

Annons

– Vi har varit på plats och tittat och kommit till insikt om att det förslaget inte är något alternativ. Den starka opinionen som hade åsikter om dragningen har också gjort sitt till för att vi ska ändra inställningen.

Walterum konstaterar vidare att man redan från början förstod att det skulle vara ett svårt beslut att fatta, men att det ändå fanns bevekelsegrunder för att man ville titta på alternativet genom Ryds ängar.

– Det var frågan om en bussväg, som var en bricka i spelet, men som det är nu är det inte tillräckligt starkt argument, understryker Walterum.

Ingen väg till bergtäkten i Billingsryd genom Ryds ängar således. Därmed är frågan fortfarande öppen hur transporterna till och från stenbrottet ska lösas, vilket är förutsättningen för att brytningstillståndet ska kunna förlängas.

– Det jag har bett våra tjänstemän och representanter för Paroc, som köper stenkross av Skanska, att titta på är om det finns någon möjlighet att gå upp till Lerdalavägen och raka linan. Det är den vägen som finns för att forsla ut materialet, som ska till Hällekis, konstaterar Walterum.

Ett nytt förslag brådskar dock om processen ska kunna genomföras i tid innan nuvarande brytningstillstånd går ut 2019.

– Om tillståndet ska kunna hanteras i tid måste ett beslut tas på årets sista fullmäktige. Man har alltså två månader på sig för att bereda ärendet så det är med andra ord bråttom, säger Walterum.