Totalt handlar det om 97 hektar mark, fördelat på 38 ha som används för övningsverksamhet, 30 ha skogsmark samt 28 ha åkermark. I köpet ingår även 8 900 kvadratmeter lokaler, som för närvarande ger hyresintäkter på 4,6 miljoner kronor per år med Skövde kommun, Polismyndigheten och Räddningstjänsten som hyresgäster.

Förhandlingar på olika nivåer har förts under flera års tid. Nu hade man kommit så långt som till en värdering av fastigheten, vilket ledde till ett förslag på köpekontrakt med prislappen 53 miljoner kronor. Det förslaget har ksau nu ställt sig positivt till.

– Det här är något vi har väntat på länge. Det är jätteroligt att det kan bli av nu och ett förvärv som möjliggör mycket för framtiden, säger Ulla-Britt Hagström (L), som den här gången ledde ksau i Katarina Jonssons och Leif Walterums frånvaro.

I gällande stadsplan är fastigheten avsedd att användas för utökning av industriområde. I kommunens översiktsplan finns dock förslag på förändrad markanvändning, vilket innebär att det även kan bli aktuellt att bygga bostäder.

– Marken i området kan absolut användas på flera olika sätt. Till bostäder, som övningsfält för räddningstjänsten och för gymnasiets fordonsutbildning. Det kommer att diskuteras framöver, men det viktiga är att vi nu äger området, säger Ulla-Britt Hagström.

Annons

Sedan tidigare har konstaterats att delar av marken förorenats med kemiska substanser efter användning av brandsläckningsmedel. Därutöver kan det finnas även andra föroreningar.

Läs mer: Brandskum har förorenat Hasslum

I samband med köpet fastställs att Statens geologiska undersökning, SGU, stå för den sanering som krävs för att marken ska kunna användas för industriverksamhet, som gällande plan just nu tillåter. Något som enligt Karl Alexanderson, avgående chef för sektor samhällsbyggnad, redan har skett.

– I princip har de gjort saneringen till den nivå som i dag krävs av dem. Deras uppfattning är att de är klara. Skulle det sen vara så att man hittar saker efter ett kommande tillträde reglerar avtalet hur det ska hanteras på ett sätt som jag känner mig trygg med, säger Alexanderson.

Om marken ska användas till bostäder är det dock kommunen som ansvarar för den sanering som krävs för den typen av användning.

– Det återstår att se vad som kommer att krävas ytterligare och hur det hanteras, konstaterar Alexanderson.

Att kommunen nu kan genomföra köpet är ett led i en strategi som innebär att man förvärvar strategiskt placerad mark i anslutning till tätorten när möjligheten finns. Med kommunen som markägare blir det också möjligt att skapa en mer långsiktig plan för den övningsverksamhet som nu finns på området.

– Det pågår en fördjupad dialog med Räddningstjänsten östra Skaraborg om deras övningsverksamhet som bedrivs på området idag. Nu blir det ett fortsatt resonemang med dem hur vi kan etablera och utveckla fastigheten tillsammans, säger Alexanderson.

Det är KSAU som föreslår att beslutet ska genomföras. Nu ska frågan tas vidare via kommunstyrelsen till ett slutgiltigt ställningstagande i Kommunfullmäktige.