Straffet blir villkorlig dom och dessutom ska han betala ett skadestånd till Skara kommun på 74 641 kronor.

Händelserna, som ledde fram till åtal, uppdagades av en slump av en anställd på ett av de områden där mannen, i 40-årsåldern, hade arbetsgivar- och ekonomiansvar.

På chefens bord låg en faktura ställd till verksamheten på filmer och teknisk utrustning som den anställde visste inte brukats i den kommunala tjänsten. Fakturan ledde till frågor som ledde till misstankar som ledde till att en chef med förvaltningsansvar kopplades in. Det ledde till en större genomgång av bokföringen, en genomlysning som för drygt ett år sedan gjorde att kommunen valde att avskeda mannen.

Fotades tomt

Till historien hör också att mannen hävdat att många av varorna fanns på hans kontor. Detta fotades dock och då var det ganska tomt, men dagen efter hade mannen placerat ut dem i samma rum.

Nu kommer alltså det rättsliga efterspelet.

Han döms för förskingring eftersom man anser att han inte hanterat en kontantkassa från försäljning på ett korrekt sätt. Dessutom för trolöshet mot huvudman eftersom han köpt in varor för över 67 000 kronor som aldrig kommit kommunens verksamhet till del.

Dessutom krävs den tidigare chefen på ett skadestånd.

Läs om åtalet

Annons