– Jag känner oro för att Host inte kommer kunna uppfylla sina delar av avtalet och jag har informerat övriga partier och haft en dialog med dem om vägen framåt. Vi har haft väldigt bra samtal och i fortsättningen kommer jag att hämta mitt förhandlingsmandat från en grupp som består av representanter från åtta partier i stället för fyra, säger Katarina Jonsson.

– Att övriga partier vill vara med nu gör mig glad eftersom det är viktigt att förhandlingarna framåt sker med en så bred plattform som möjligt, tillägger hon.

Katarina Jonsson har tidigare varit helt övertygad om att Host Billingehus i Skövde AB ska uppfylla sina delar av det samarbetsavtal som undertecknades 2016. Hon har fått frågan åtskilliga gånger och svaret har alltid varit detsamma, säger hon.

Men i slutet av maj gick hon och kommunalrådet Ulrica Johansson (C) gemensamt ut och krävde ett ökat tempo från hotellets sida.

Dagen efter skyllde Host Billingehus förseningen på Skövde kommuns långa handläggningstider.

– Utvecklingen av Billingehus är ett stort projekt och en formidabel investering för Host Billingehus i Skövde AB och dess moderbolag Flying Elepant. Därför vill vi kvalitetssäkra och hantera processen så gott det går och då är det viktigt att göra allt i rätt ordning, förklarade moderbolagets kommunikationschef Erlend Ellingsen också.

Annons

Förra tisdagen träffades parterna.

Katarina Jonsson förväntade sig att bolaget då skulle presentera en tidsplan som konkret visar att åtagandet att renovera befintliga hotellrum, bygga ytterligare cirka 100 rum samt en kongresshall ska vara uppfyllda vid halvårsskiftet 2021.

Det gjorde inte bolaget, uppger hon på onsdagen.

– Host Billingehus tidsplan uppfyller inte kraven om växelvisa investeringar. Vi anser att deras planer ligger för långt fram i tiden och vill se att de kommer igång betydligt tidigare, säger hon och tillägger:

– Deras ambition är att förverkliga avtalet och vi har förståelse för att de vill göra sina delar i samlad trupp. Huvudsaken är att man håller den bortre tidsgränsen och vi vill se en tidsplan som visar att de kan gå i mål med det.

Under mötet enades parterna om att bolaget ska återkomma med en tidsplan där ambitionsnivån tydligt överensstämmer med samarbetsavtalet. Och den tidsplanen ska, enligt Jonsson, presenteras under första veckan i juli.

– Därefter kommer kommunen återkomma kring hur den går vidare, säger hon.

När beräknar bolaget komma igång med sina delar?

– Det har uttryckt att byggstarten ska ske under nästa år, men vi vill att de ska komma igång tidigare än så.

Vad sade man från början?

– Det är ointressant. Det viktiga är vad som sker framåt.