Den senaste debatten kring Billingehusfrågan startade med hotellkungen Petter Stordalens kritik mot avtalsförslaget: Här är Stordalens brev till kommunalrådet

Silvester Jellinecks krönika följde upp: Jellinek om hotellkungens inspel om Billingehus

Dan Persson, ägare till Knistad, gick i svaromål: "Jellinek vänder kappan efter vinden"

Ett inlägg som kommunalrådet Katarina Jonsson reagerar starkt mot.

Så här skriver Katarina:

Annons

"Satsningen på Billingen är en viktig fråga för Skövde, ska och bör givetvis debatteras. Men debatten måste föras på saklig grund.


Mycket av det som påstås i Dan Perssons inlägg är rena lögner.
Som påståendet att hotellkedjans norska ägare Asmund Haare "utreds för förskingring". Det gör han inte, vilket bland annat Skövde Nyheter rapporterat.

Det handlar om en tvist mellan två parter, där dessutom parterna enats om att stoppa förhandlingen.


Eller som påståendet om vårt lunchmöte i september 2015. Det är rätt att vi träffades för en lunch. Jag tycker det är viktigt i min roll att regelbundet och på olika sätt träffa en bredd av det lokala näringslivet. Det lunchsamtalet innehöll bl a vilka diskussioner som förts kring Billingens framtid, hotellbolagets planer på kongresshall och annat. Jag förklarade då, som nu, att det aldrig någonsin skulle bli aktuellt med något kommunalt driftsbidrag till First Hotel. Frågan om flyktingboende nämndes överhuvudtaget aldrig eftersom den frågan uppstod först i december.

När Dan Persson nu ger sin syn på saker talar han i egen sak och använder lögnen som slagträ.


Satsningen på Billingen är en viktig fråga för Skövde, ska och bör givetvis debatteras. Men debatten måste föras på saklig grund".


Katarina Jonsson


Kommunstyrelsens ordförande Skövde