Det har väckt starka reaktioner hos elever och deras föräldrar.

– Vi hade inte gjort förändringen om vi inte varit tvungna till det, säger rektor Caroline Frisell Ivarsen.

Hon har förståelse för att beslutet att omorganisera organisationen på skolan väcker oro. Hon förklarar att sammanslagningen kommit på snabbt utan att föräldrar fått möjlighet att vara med och tycka till under arbetets gång.

Den ska vara genomförd redan till hösten.

– Det är självklart att föräldrar reagerar och vi har förmånen att ha att göra med det allra käraste de har, sina barn. Många föräldrar har också valt Svärtagårdsskolan just för att vi har små klasser.

Rektorn tillägger att man även fått positiva reaktioner, som tacksamhet över att man inte valt att lägga ner skolan.

Caroline Frisell Ivarsen är ganska ny på posten som rektor för Svärtagårdsskolan och har innehaft tjänsten i tre månader. Tidigt fick hon klart för sig att skolan inte skulle klara att hålla budget. Skövde kommun har infört strängare budgetregler, vilket omöjliggjort något annat än att ekonomin ska gå ihop på kronan.

– Det ingår i mitt uppdrag att ha en budget i balans. Många andra skolor i Skövde har också fått göra åtgärder för att få ordning på ekonomin.

Hennes företrädare hade räknat med 22 nya elever för nästa termin, men de senaste siffrorna visar att tillskottet bara kommer att bli 16 elever.

Annons

– Detta samtidigt som sexorna som lämnar skolan till sommaren är den största elevgruppen på skolan.

Det leder till en ekvation som inte går ihop, där varje elev drar sin elevpeng till skolan. Det är förädrarna som väljer på vilken skola som deras barn ska gå på.

För Svärtagårdsskolan handlar det om mer pengar än vad som går att ta igen under det kvarvarande halvåret. Exakt hur mycket pengar det rör sig om vill rektorn inte säga.

– Men jag hade behövt nyanställa en lärare för att få ihop ekonomin med den nuvarande organisationen och det var omöjligt. Därför började vi titta på en omorganisation där vi ville rädda det som gick.

Det blev snävt tidsmässigt inför den stundande skolavslutningen om några veckor.

– Det viktigaste var att förankra det hos personalgruppen i första hand så att de skulle hinna bearbeta det. Det blev bråttom eftersom vi måste hinna möblera om i klasserna, ändra scheman och arbetssätt för att få ihop arbetslagen.

I det läget fanns det inte tid för informationsmöten – föräldrarna fick istället veta om förändringen via mejl, vilket förstås inte är så lyckat, medger rektorn, som påpekar att hon inte hade något val.

– Jag hade väldigt kort om tid på mig att organisera den här omställningen.

Något hon tycker glöms bort i den här diskussionen är att det var vanligt med åldersblandade klasser för inte så länge sedan på flera skolor.

– Det finns ingen forskning som säger att det leder till bättre studieresultat, men vi har väldigt kompetent personal varav flera tidigare jobbat med åldersblandade klasser och det tycker jag talar för att inte resultaten ska försämras.

Flera andra skolor i Skövde kommun kommer också att åldersblanda klasser i höst.

Caroline Frisell Ivarsen betonar också att hon har personalen med sig.

– Lärare är i dag eftertraktade och är flyktiga, trots det har ingen valt att lämna Svärtagårdsskolan och vi har en alldeles magisk fritidspersonal som går långt utöver det vanliga.

Hon tror inte förändringarna för eleverna kommer bli så stora till syvene och sist.

– Det är mer lärarna som får merjobb. Dessutom har vi valt att inte spara på specialpedagog för de yngre eleverna och vi strävar efter att låta treorna i möjligaste mån få ha flera pass i veckan själva i kärnämnena.

Det viktigaste, anser rektorn, är att skolan i höst kommer att ha fyra klasser som kan bära sig rent elevantalsmässigt över tid.

– De blir ändå inte jättestora utan kommer att vara på runt 23–24 elever.

I dag är de minsta klasserna på runt 14 elever.