Nyheten presenteras av Katarina Jonsson tillsammans med kommunalrådskollegorna Ulrika Johansson (C) och Marie Ekman (S). De olika partifärgerna till trots, den här gången är de tre rörande överens om beslutet.

– Läktare fanns med i konceptet när vi lade upp uppdraget om Kavelbrohallen. Det första förslaget innebar dock en fördyring på 29 miljoner och då ansåg vi i alliansen att det inte vara ekonomiskt försvarbart, medan Socialdemokraterna fortsatt hade med det i sin budget, säger Katarina Jonsson.

– Sen fick Erlandssons bygg uppdraget och fördjupade sig i projektet. Nu har de presenterat en ny utformning av hallen som innebär att man får plats med läktare för 300 sittande och 200 stående för en merkostnad på 6 miljoner kronor. När vi fick höra förslaget var vi överens över blockgränsen och sa kör, tillägger hon.

Den version som nu ligger på bordet ligger storleksmässigt mellan den första, dyraste modellen och den billigaste versionen. I det nya förslaget finns utöver nämnda läktare en förbättrad entré med utrymme för servering, en aerobiclokal, ett gym, en teorisal, ett antal omklädningsrum, samt flera toaletter. Vidare har kommunikationsytorna i lokalerna växt, liksom att man tagit hänsyn till de säkerhetsbestämmelser som krävs utifrån det större antalet tillåtna besökare.

Annons

– Den nya utformningen innebär att hallen kan användas på så många flera sätt, inte bara för skolan och idrott, utan man kan sy ihop andra arrangemang även mot kultur och fritid så vi får en maximal användning både kvällar och helger.

– Anläggningen höjs från en vanlig idrottshall till en miniarena. Administrativt blir Kavelbro 2 dessutom en filial till Arena Skövde och kommer att hyras ut via dem, säger Jonsson.

Prislappen för den version som nu beslutats är satt till 51 miljoner, vilket innebär en fördyrning på 6 miljoner kronor jämfört med den billigaste varianten som skulle ha kostat 45 miljoner och som var budgeterat. Pengarna kommer att skjutas till när budgeten revideras i mars.

Fastighetschefen Ingemar Linusson har skött kommunikationen med entreprenören Erlandssons bygg under processen och tycker det är en bra lösning som nu ligger på borden.

– Jag tror det här kan bli riktigt bra. Nästa hall som ska byggas är vid Lundenskolan och där finns inget utrymme för en hall med läktare, sen finns inte planerat för någon ytterligare hall just nu. Det var bra också att vi lyckades lösa det här nu. Det hade inte gå att komma med förslaget om ett par månader, säger Linusson.

När förslaget nu fått klartecken från politiken går arbetet in i nästa fas, där ambitionen är att ha detaljplanen klar i maj. Sedan hoppas Linusson på att spaden ska komma i backen i juni.

– Om allt går som det ska, ska det vara färdigt i juni 2019, så skola och föreningar kan vara inne i lokalerna hösten -19, säger Ingemar Linusson.