Av de 50 medlemmar som fanns på plats och röstade var 46 för förslaget och endast 4 emot.

Redan i mars kommer parken att börja byggas för att stå klar i mitten av april. Den anläggs på mark som tillhör Härlingstorps egendom, strax söder om Axvall. Totalt handlar det om en hektar solpaneler som nu ska sättas upp.

Den totala kostnaden beräknas landa på omkring 6,2 miljoner kronor. Föreningen har fått ett statligt investeringsbidrag på 1,2 miljoner, förutsatt att anläggningen är i bruk den 31 december 2019.

I övrigt uppger Ola Karlsson att den totala investeringen är finansierad till 95 procent, utöver investeringsbidraget har föreningen beviljats lån. Vallebygdens energi hoppas utöver det på att få in pengar via föreningens kunder som erbjudits att köpa el i förskott.

När anläggningen är färdig beräknas den ge 1 miljon kilowattimmar på årsbasis, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för ett 80-tal villor.

El