Området som ska planläggas används just nu för park och planteringar. Dessutom finns det en hundrastgård på en mindre del av ytan.

Redan tidigare har kommunen haft idéer om att möjliggöra byggande av fler bostäder i Södra Ryd. Man har dock inväntat ett initiativ från Västra götalandsregionen avseende Hälsans hus, vilket alltså kommit nu.

– Regionen har länge försökt hitta ny mark i Södra Ryd för att bygga Hälsans hus. Nu har de bestämt sig för att den här platsen passar bäst och då ser vi möjligheten att komplettera även med bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Det här är otroligt positivt, nu tar vi steget utanför centralorten och har intressenter som vill agera även utanför stadskärnan, det är väldigt bra.

Jonsson konstaterar vidare att man även jobbar med ett planprogram för Södra Ryd där man tittar på hur hela området ska utvecklas. Resultatet av det arbetet väntar man dock inte på när det gäller upprättandet av den här detaljplanen.

– Vi går fram med den här direkt nu, då vi vill att det här ska gå så fort som möjligt. Dessutom har vi en detaljplan även för den centrala delen av centrum, som vi också jobbar vidare med då vi vill ha en fortsatt utveckling även där, påpekar Katarina Jonsson.

– Politiskt har vi även varit väldigt tydliga med att vi vill ha någon typ av äldreboende i Södra Ryd. Det finns inte med i den här detaljplanen, men vi får se om det är möjligt. I vilket fall är det positivt att det blir en tillväxt i Södra Ryd och vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta den utvecklingen.

Annons

Förslaget om att upprätta detaljplanen har tagits enhälligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu ska ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen.