Ulf Claesson, ordförande i den ekonomiska förening som driver mejeriet, säger att man inte ansåg sig behöva gå ut och göra en rekrytering.

— Under tiden Anders Segerström var tillförordnad vd fick vi känna oss för, och vi har sett att vi inte behövde söka någon annan, säger Claesson.

Har vuxit

Anders Segerström har tidigare jobbat på Falköpings mejeri. Han lämnade mejeriet 2010 för att jobba för Elopak, ett norskägt företag i förpackningsbranschen.

Ulf Claesson konstaterar att Segerström har vida kunskaper i mejeribranschen, och att han på förra jobbet haft arbetsledande uppgifter.

— Det är klart att han har en del att lära, mejeriet har vuxit under åren sedan han lämnade det. Men han har visat att han kan leda personal, och att han kan hantera marknaden, han har redan gjort mycket bra affärer under tiden som tillförordnad vd.

Annons

Mejeristyrelsen lägger stort fokus på försäljning av produkter från mejeriet i Falköping och Grådömejeriet, som köptes upp av Falköping 2014.

Varumärket Svenska Mejerier monteras ner. Falköpings mejeri bildade ett bolag för att samverka med andra bondeägda mejerier, ett jobb som utfördes av förra vd:n Marika Wärff.

— Det kräver mycket att sätta ytterligare ett varumärke, utöver Falköping och Grådö. De pengarna finns inte i dagens pressade läge, säger Ulf Claesson.

Det smör som nu säljs med Svenska Mejeriers varumärke kommer som småningom att heta Falköping respektive Grådö, beroende på var det säljs.

— Handeln är inte intresserad av ett riksvarumärke till. Men de är intresserade av lokala varumärken, säger Ulf Claesson.

Det Falköpingsmärkta smöret kommer att få samma spridning som mjölken, i Skaraborg och Göteborgsregionen.

Wärff fick gå

Förra vd:n Marika Wärff fick gå med omedelbar verkan efter ett styrelsemöte den 8 mars. Förklaringen Ulf Claesson gav då var att hon och styrelsen inte hade samma syn på hur mejeriet skulle drivas.

Ulf Claesson tog över som arbetande styrelseordförande, innan Anders Segerström tillträdde som tillförordnad vd i april.

Vi har sökt Anders Segerström, men inte nått honom.

vd