Kommunen har under flera år haft ambitionen och jobbat för att förvärva marken i Hasslum och nådde till sist målet efter omfattande förhandlingar med ägaren Specialfastigheter i Sverige. På kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av september var förslaget på köpeskilling och köpekontrakt uppe för beslut och fick bifall. Därefter gick även kommunstyrelsen på den linjen på sitt sammanträde i början av oktober och föreslog fullmäktige att besluta att genomföra köpet.

Läs mer: Ja till markköp på Ksau

På måndagens fullmäktige var frågan därmed uppe i den sista beslutade instansen. Ett antal nöjda talare var uppe och gav sitt uttryckliga gillande över att markköpet nu äntligen kan bli av.

– Vi får väl nästan säga äntligen. Det har varit en lång process. Förutsatt att fullmäktige säger ja får vi med det här ett ypperligt tillfälle att utöka vår markreserv, som är helt avgörande när Skövde ska växa, sa kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) när hon gick upp och presenterade ärendet för den församlade skaran.

Jonsson konstaterade vidare att det är ett av de största köpen som gjorts hittills när det gäller markreserven. Hon påpekade också att förvärvet innebär möjligheter för Skövde att växa både med bostäder och andra verksamheter och att det även innebär att man kan säkerställa viktig mark för räddningstjänsten att fortsätta öva på.

Elisabeth Gustavsson (MP) var därefter först ut i talarstolen. Hon yrkade bifall till förslaget men frågade också om framtida hyresgäster och sanering av eventuellt ännu inte upptäckta föroreningar.

Leif Walterum (C) svarade på Gustavssons fråga om miljön.

– När staten tog sitt ansvar från Räddningsskolan gjordes en ganska omfattande miljöutredning på platsen och det vi ska ha klart för oss är att delar av den här marken aldrig kommer att kunna användas till annat än verksamhetsområde, vilket också har påverkat prislappen.

Annons

– Det är dock ganska väl känt vad som har använts i verksamheten tidigare och det har också varit väl kontrollerat då området ligger nära vattendraget Ösan, sa Walterum bland annat.

För egen del ser Walterum ett tänkbart användningsområde för delar av marken.

– Jag tycker det skulle vara en utmärkt plats för kommunverkstaden, så kan man frigöra mark för bostäder närmare staden och ändå få en kommunverkstad som ligger relativt centralt, sa Walterum.

Miljöpartiets Roger Almgren, tillika verksam inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, den gemensamma räddningstjänsten för Skara, Falköping och Tidaholm, var också glad över att affären blir genomförd.

– Den är viktig för våra blåljusverksamheter men även för kommunen, som långsiktigt kan köpa mark så nära kommunens kärna, konstaterade Almgren.

Även Christer Winbäck (L) lyfte fram räddningstjänsternas behov av mark för övning.

– Det finns ett stort behov av ett övningsfält som fungerar, så man kan behålla kompetensen och utbilda ny personal.

– Nu tycker jag att det är viktigt att vi ser hur vi kan samverka mellan räddningstjänst, kommuner och andra aktörer så vi får en god och livaktig verksamhet ute på övningsfältet, konstaterade Winbäck.

När talarlistan var genomgången fanns bara ett förslag; bifall till kommunstyrelsens förslag att köpet ska genomföras, vilket alltså blev beslutet i frågan.