Wetterlins- och Dotorpsområdena hör tillsammans med centrum till områden som Falköpingsborna upplever som otrygga.

Det framgick av den medborgarenkät som genomfördes förra året, och som ledde fram till ett avtal mellan kommunen och polisen, ett så kallat medborgarlöfte, om att arbeta för ökad trygghet i områdena.

Ses som otrygga

Kommunpolis Anna-Lena Mann beskriver ett läge där Wetterlinsgatan och Dotorp är lugna områden där få brott händer, det handlar mest om trafikbrott. Samtidigt uppfattar Falköpingsborna områdena som otrygga.

Annons

— Wetterlinsgatan är ett av de lugnaste områdena i stan, och så händer detta, säger Anna-Lena Mann och syftar på tisdagskvällens händelse då en person hittades skottskadad i en trappuppgång.

Hon säger att det inte finns någon anledning till oro för vanliga människor.

— Men skjuts det skapar det naturligtvis otrygghet. Vi är tack och lov inte vana vid skottlossning, men det är ju tyvärr så samhället ser ut.

Är på gång

Anna-Lena Mann beskriver hur samarbetet mellan polisen och kommunen pågår för att öka tryggheten.

— Jag fick så sent som i dag ett mejl från kommunstrateg Cina Ungh kring hur vi ska arbeta i Dotorpsområdet, bland annat genom att samarbeta med fotbollsföreningar. Det är mycket på gång.

Några åtgärder sätts in omgående.

— Vi ökar polisnärvaron, och engagerar oss i grannsamverkan i området.