De växande sjukvårdsköerna skyller KD på att att kömiljarden, som Alliansen en gång införde, togs bort av Stefan Löfven. Denna prestationsbaserade ersättning till de landsting som kortar köerna vill KD nu återinföra.

– I Region Västra Götaland är det nu 9 441 patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på ett första besök till specialistläkare. Det är oacceptabelt, säger KDs sjukvårdspolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson.

Hon menar att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation för att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ vård.

Överbeläggningar på sjukhusen är ett annat problem.

– Förr ansågs det vara en sommarkris, men numera är det ett normaltillstånd. Därför föreslår vi att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 procent beläggning i genomsnitt varje månad under året. För detta avsätter vi två miljarder per år till 2019 och ytterligare tre miljarder under 2020. Det motsvarar 450 fler intensivvårdsplatser och vanliga vårdplatser i sjukvården.

Ytterligare tre miljarder har avsatts för att öka tillgängligheten till vårdcentralerna. Fler barnläkare inom primärvården och hälsokontroller plus förebyggande hembesök för alla över 75 år ingår också i välfärdslöftet från KD.