Villägarna kontaktade kommunen, men fick då rådet att prata med sina grannar som har ett flertal katter. Det hade gjort, men problemet med att katterna bajsar och kissar på deras tomt kvarstår.

"Vi kräver därför att kommunen vidtar åtgärder av dessa sanitära problem", skriver villaägarna från Skara till kommunen.

Men det finns inte så mycket kommunen kan göra åt det. Efter en prejudicerande dom i miljödomstolen 2002 har katter laglig rätt att använda vilken tomt de vill som toalett och kattskit bedöms inte heller som en olägenhet som orsakar skada enligt domen.

— Det är ju inte mycket vi kan göra. Tomtägaren får försöka ha en tydlig dialog med den som äger katten om att man inte vill att katten ska göra det där, men det är svårt för oss att ingripa, säger Christina Marmolin, miljöchef på Skara kommun.

Om man störs av att en katt bajsar i en sandlåda kan man i dessa fall ordna med en sandlåda med lock så katten inte kan göra det där. Ett alternativ är att kattägaren kan erbjuda en kattlåda utomhus så den har ett bättre alternativ än rabatterna, men det är ju svårt att styra var katterna går och inte går.

— Det är katternas naturliga beteende att krafsa i marken.