Att delta i ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” innebär en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv.

Under resans gång identifieras nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

– Vi har väldigt duktiga pedagoger som jobbar målmedvetet med kvalitet redan idag. Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen kan vi synliggöra vad vi gör bra men också se vad vi behöver lägga mer energi på att förbättra, säger Pär Ljungqvist, rektor på Käpplundaskolan.

Sedan 2006 delar SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) ut ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola”. Käpplundaskolan är en av cirka 10–15 skolor i Sverige som är kvar i processen för 2018. De bästa förebilderna kommer att prisas under en högtidlig ceremoni i samband med den årliga Rikskonferensen Bättre Skola. I januari 2019 hålls konferensen i Skövde.

– Vi är stolta över att vara bland deltagarna i processen och ser det som en uppmuntran till våra medarbetare och elever. Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun inom skolutveckling och det här är ett sätt att för oss att bidra till det, säger Johanna Norrgård, rektor på Käpplundaskolan.