Havs och vattenmyndigheten vill minska risken för spridning av signalkräftor, ett led i detta är att man begränsar allmänhetens fiske av signalkräftor i Vättern begränsas från fem till två helger.

Förslagen kommer efter ett tidigare beslut i EU.

– Huvudsyftet är att stoppa spridningen av kräftpesten som signalkräftan bär på, säger Sofia Brockmark, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Ekot.

Det presenteras nu en rad förslag för att minska spridningen av signalkräftor. Ett av förslagen är att minska allmänhetens fiske i Vättern, nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven samt ett förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga landet.

– Det är framförallt från Vättern som det sker en stor spridning av signalkräftor illegalt. De sätts ut i andra vatten där de inte ska vara, säger Brockmark till Ekot.

Signalkräftan var till en början immun mot kräftpesten som slagit ut stora delar av flodkräftbeståndet. Men nu visar det sig att även signalkräftan kan bära på kräftpest vilket har gjort läget ännu värre för flodkräftan.