Jan Johansson är sändaramatör och radioentusiast. I lördags befann han sig vid Natura 2000-området Källedalsbäcken, där riggade han upp sin utrustning och satte bland annat upp en antenn i en björk, allt i enlighet med tävlingen han deltog i. Tävlingen handlade om att befinna sig i naturreservat eller naturaområden och sända därifrån. Enligt Johansson anropade sedan personer honom och han svarade.

Så långt var allt som vanligt, men när han skulle packa ihop sig utrusning och åka därifrån dök en militärkolonn upp.

– Ett befäl krävde legitimation och frågade vad jag gjorde, men han förstod inte. Då kontaktade han ett högre befäl och sade "Se till att han inte åker iväg", säger Johansson.

Det högre befälet anlände sedan till platsen och undrade även han vad Jan gjorde. Jan Johansson säger att han brukar fota och filma när han är ute och sänder, vilket han även gjorde den aktuella dagen.

– Befälen sade till mig att inte filma dem, vilket jag inte gjorde. När jag sedan packade ner min utrustning såg jag hur befälet filmade eller fotade mig med sin iPhone.

Annons

Anne-Lie Sjögren, presskontakt på Skaraborgs regemente, bekräftar att händelsen hänt, men ger en annan förklaring till det inträffade. Hon poängterar att det är olyckligt att mannen känt sig kvarhållen eller tvingad att stanna kvar.

– De som kom till platsen kände en väldig osäkerhet över vad Johansson gjorde. De kallade då på övningsledaren, därför bad de honom att stanna. Även övningsledaren kände en osäkerhet över det inträffade och har rapporterat det som en säkerhetshändelse. Det görs om det upplevts som att det funnits ett hot eller råder en osäkerhet kring hot.

Enligt Sjögren ska Jan Johansson ha befunnit sig mitt i ett område där det pågick en militär övning. En grupp ska ha haft som uppgift att bevaka området mannen befann sig i. Att de ville ha uppgifter från honom berodde på att de kände sig osäkra på hans verksamhet. När Jan Johansson packade ihop utrustningen påstår han att övningsledaren filmade honom, men detta är ett missförstånd enligt Anne-Lie.

– Övningsledaren har tagit upp sin telefon, men detta för att ringa säkerhetsfunktionen eftersom han var osäker över mannens verksamhet. Övningsledaren var osäker på om det var rätt att bara låta mannen åka.

Platsen där han befann sig ska inte ha varit ett avlyst område och Jan Johansson har inte gjort sig skyldig till att ha överträtt avspärrat område. Det finns dock två säkerhetsaspekter som säkerhetsavdelningen hos Skaraborgs regemente reagerat på.

– Soldaterna reagerade på att han var där och det gäller deras säkerhet. Sen var det i vårt intresse att han flyttade på sig för hans säkerhet.

Jan Johansson tycker att militärerna har livlig fantasi som verkar ha trott att han spionerade.

– De lever i en James Bond-värld om de tror att spioner ligger i buskar och telegraferar.