Skövde kommun är arbetsgivare till mer än 4 4000 människor. I sommar ska alla flera tusen kommunanställda ha semester. Men verksamheten stannar såklart inte för det. Inom vård- och omsorgssektorn söker kommunen i år 560 sommarvikarier för ersätta den ordinarie personalen. Det är en siffra som är ungefär den samma som ifjol.

– Rekryteringen har än så länge gått ganska bra. Tidsmässigt ligger vi i fas med förra året, säger Sofia Myrman som är HR-chef på Skövde kommun.

Redan innan jul inleddes sommarens rekryteringsprocess. Skövde kommun hat letat vikarier på både mässor, gymnasieskolorna och via Arbetsförmedlingen. I dagsläget saknas omkring hundra sommarvikarier inom sektorn för vård och omsorg och de återstående luckorna är jämt fördelade över sektorns alla olika områden.

– Jag är inte särskilt orolig över sommaren som väntar. Vi har full koll på läget, säger Sofia Myrman.

HR-chefen Sofia Myrman är inte speciellt orolig över vikariesituationen inom vård- och omsorgssektorn i sommar.
Foto: Arkivbild

Generellt är det framförallt undersköterskor som Skövde kommun är på jakt efter. Men i och med den rådande högkonjunkturen är det många som konkurrerar om samma arbetskraft och det är svårt att få tag på vikarier med rätt kompetens. Inom Skövde kommun lockar man med ordentliga introduktioner och handledning för att man som vikarie så snabbt som möjligt ska känna sig trygg i sin nya roll. Dessutom jobbar kommunen med individuell lönesättning som grundar sig på erfarenhet och utbildning.

Annons

– Vi delar också ut en bonus på 3 000 kronor till de som kan tänka sig att jobba under båda semesterperioderna.