I somras började kommunen göra regelbundna mätningar för att spåra utsläppen av tungmetaller i avloppsvattnet.

Då upptäcktes att det finns problem med för höga halter av framför allt zink och bly. Utsläppen spårades till områden i östra och södra Skövde.

Nu har det gjorts ytterligare mätningar och kommunen har kunnat begränsa de områden där utsläppen sker ytterligare.

— Vi vet nu med säkerhet att industriområdet som sträcker sig från Östra leden och österut, det vill säga Aspelund, är ett av områdena och Skultorps samhälle det andra, förklarar Sven-Eric Stenermark, enhetschef för Skövde vatten och avlopp.

I avloppsvattnet från dessa områden har man hittat förhöjda halter av metalliska grundämnen som arsenik, bly, koppar, zink och vanadin. Det oroar Sven-Eric Stenermark:

— De här är ämnen som inte naturligt kan finnas i avloppsvattnet. Det är helt onaturligt.

Annons

Han vill inte spekulera i hur ämnena har hamnat i vattnet, men påpekar att risken är att halterna snart är så höga att de passerar gränsen för det tillåtna. Då kan inte kommunen sälja avloppsresterna som rötslam längre, utan tvingas deponera det och det är dyrt.

— Då handlar det om massor med pengar, inflikar Sven-Eric Stenermark.

Miljöeffekterna är också stora och därför fortsätter nu jakten på miljöbovarna. Men det handlar inte om att sätta dit någon, utan bara att få stopp på utsläppen av tungmetaller, det vill kommunen understryka.

Aspelund och Skultorp kommer då att vara särskilt intressanta, men mätningar fortsätter i hela kommunen.

Ett annat område som man vill titta närmare på är Värsås. Där har förhöjda halter av nickel upptäckts.

— Vi har ingen aning var det kommer ifrån. Det är bara i Värsås vi hittat detta, det är väldigt anmärkningsvärt, menar Sven-Eric Stenermark.

Enligt Kemikalieinspektionen är det vanligaste användningsområdet metallytbeläggning, men det kan också nyttjas som pigment hos porslin, vid tillverkning av magneter och vissa typer av batterier, vid raffinering av oljor och härdning av livsmedelsoljor och fetter. Det kan också förekomma i bekämpningsmedel.

Sven-Eric Stenermark tror att problemet med nickelutsläpp i Värsåsområdet är återkommande.

— Vi har tagit prover under två veckor. Det talar för att det finns ett litet flöde hela tiden.

Hur kommunen ska stoppa utsläppet av nickel, vet man inte ännu, men man hoppas på något sätt kunna få stopp på det.