Jaktvårdskretsen i Tidaholms kommun hade kallat representanter för samtliga älgskötselområden i bygden till ett möte på Sagateatern. Till respektive ordförande i älgskötselområdena hade ett antal frågor ställts på förhand. Uppslutningen var god.

– Fem stycken älgskötselområden var representerade och totalt var vi närmare 30 personer, berättar jaktvårdskretsens ordförande Jan-Olof Sandberg.

Mötet slog väl ut.

– Deltagarna tyckte det var ett bra möte och ett bra initiativ. Tanken är att vi tillsammans ska skaffa oss en bild om hur förutsättningarna ser ut för älgstammen och ventilera vad vi tycker i olika frågor. Nu är tanken att vi ska träffas mer på kontinuerlig basis, säger Sandberg.

Alla älgskötselsområden jobbar enligt treåriga planer som redovisas till länsstyrelsen.

– Vi är ju i lite olika faser i cykeln och därför kan det slå lite olika.

Torkan knäckte kalvar

Något som samtliga noterat är uppfattningen om att älgstammen totalt sett är något på nedgång. Framför allt är antalet fjolårskalvar få till antalet.

– Vi är övertygade om att det är den heta och torra sommaren i fjol som fick många kalvar att duka under. Det finns nog knappt något jaktlag som sköt full kalvtilldelning i höstas.

Det finns även en misstanke om att det kommer att födas färre älgkalvar nu under våren.

– Ja, det är fullt möjligt att den tuffa sommaren gjorde det svårt för vissa älgkor att bli dräktiga. Det kommer snart att visa sig ute i naturen, menar Sandberg.

Annons

Några mötesdeltagare uttryckte också farhågor om att en större andel fällda djur än önskvärt var älgkor i höstas.

– Produktiva älgkor är viktiga om vi ska ha en livskraftig älgstam.

Älgskador i skog och mark var en fråga som lyftes.

– Det är lite varierande från ställe till ställe. Men det som konstateras är att det planteras för lite tall och den som är äter älgen upp, de älskar tallskott och plantor.

Viltolyckor var en annan punkt på dagordningen.

– Det är framför allt på tre vägar i vårt område som olyckorna inträffar, 195-an, 193-an och 26-an.

De är mest trafikerade och där håller fordonen högst hastighet.

– Det konstateras att antalet älgolyckor är ungefär konstant, medan rådjursolyckor ökar något och antalet vildsvinsolyckor ökar mycket.

– Nu går vi också in i ett skede på året när det är mycket älgolyckor. Det beror på att korna stöter bort fjolårskalvarna och de kan ränna runt lite hursomhelst.

Det finns åsikter, bland annat från skogsnäringen, som vill att älgstammen ska reduceras på grund av de skador framför allt älgen ställer till med. Det väcker oro i jägarled.

– I några av våra älgskötselområden kan det finnas uppemot 13 älgar per tusen hektar. Ganska vanligt är 7-9 älgar. Men nu finns det propåer om att det bara ska finnas 4-5 älgar per tusen hektar. Det tycker vi är problematiskt för kommer vi ned på de nivåerna riskerar vi reproduktionen och det kan leda till att älgstammen tynar bort, varnar Sandberg.

Jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs på Jägarförbundet var med på träffen. Han berättade bland annat förändringar rörande älgjakten kan komma ifråga. Det är framför allt jakttiderna som är ute på remissrunda.

– Något som är på förslag är att man ska kunna bedriva älgjakt under en längre period på året och även längre tid under dygnet.

Det och en hel del annat är uppe till diskussion.