Sedan tidigare har riksidrottsförbundet förordat Skövde kommun som ny plats för ett riksidrottsgymnasium för motocross och enduro efter att Tibro kommun beslutat att lägga ner Fågelviksgymnasiet från hösten 2017.

Nu har Skövde kommun fått klartecken även från Skolverket att ta över utbildningen, samt att inrätta ett antal nya platser för enduroelever, som inte funnits i Tibro.

– Det var i första hand en formsak, men nu är det klart och nu börjar det stora arbetet att ta över verksamheten. Det är mycket att göra, men det ska bli kul att göra jobbet, säger Peter Hjortmar.

I väntan på det slutliga beskedet har en hel del förarbete pågått inom kommunen. Bland annat har man rekryterat tidigare elitåkaren i både motocross och enduro, Calle Sjöö, som huvudansvarig för endurodelen.

– Han kommer att jobba med uppbyggnaden av enduroutbildningen, säger Hjortmar.

Annons

När det gäller överflytten av det redan befintliga crossgymnasiet återstår mycket att göra. Hjortmar har haft en fortlöpande dialog med de ansvariga för utbildningen i Tibro ända sedan en flytt blev aktuell och hoppas att de följer med till Skövde.

Angående lokaliseringen av utbildningen säger Peter Hjortmar att huvudspåret är att den ska bedrivas i Skövde kommun. Någon anläggning anpassad för ändamålet finns dock inte så det kommer att krävas en nybyggnation.

– Vi har undersökt några olika alternativ. Det mest troliga är att en bana byggs i anslutning till den motorstadion som finns vid flygplatsen och då blir det en helt ny anläggning både avseende cross och enduro.

– Jag hade kanske velat ha den något närmare centrum, men platsen vid flygfältet är bästa stället just nu och där kan det gå fort att anlägga den. Ambitionen är att banan ska vara klar till starten nästa höst, konstaterar Hjortmar.

Huruvida en ny bana enbart kommer att vara tillgänglig för skolans elever kan Hjortmar inte säga något om i det här skedet.

– Skolan har sitt behov som ska tillgodoses, sen återstår att se hur det blir.

Fågelviksgymnasiet har haft intag till crossgymnasiet även den här hösten och kommer att bedriva utbildningen under innevarande läsår. Från och med höstterminen 2017 tar Skövde över och kommer därmed att ha ansvaret för intaget till den terminen.