Vid ett besök på plats i Skövde bedömde Arbetsmiljöverkets inspektörer att situationen var så pass allvarlig att man överväger ett föreläggande mot kommunen. Man krävde åtgärder och uppföljning för att motverka en ohälsosam arbetsbelastning.

LÄS MER: Lärarfacken anmäler Skövde kommun

LÄS MER: Arbetsmiljöverket besökte Skövde

Nu har kommunen yttrat sig. I huvudsak begär man längre tid på sig att hinna vidta de åtgärder som krävs eftersom ny prioriteringsordning ska tas fram i samråd med lärarna själva och hinna göras känd för elever och föräldrar. Hur det ska genomföras summeras med att "Merparten av våra medarbetare inom sektor barn och utbildning är högutbildade pedagoger, en välutbildad och kvalificerad yrkesgrupp, och vi har stor tilltro till deras kompetens att själva besluta hur arbetsuppgifterna ska prioriteras", skriver kommundirektör Tomas Fellbrandt och Katarina Lindberg, chef sektor barn och utbildning.

Även Olle Björk och Lärarförbundets huvudskyddsombud Jan-Olof Odh har skrivit under.

– Men det handlar bara om att bekräfta att vi tagit del av dokumentet, inte att vi står bakom det. Överbelastningen av personalen nämns till exempel nästan inte alls, kommenterar Olle Björk.

Annons

Relaterat: När ska Alliansen ta ansvar för skolan?

De åtgärder som blir aktuella för att rätta till situationen är att prioritera bort mindre viktiga arbetsuppgifter.

– Men det är inte så lätt att bestämma sådant själv. Det behövs en mall att gå efter, säger Olle Björk.

En sådan finns framtagen av facket centralt och rymmer uppgifter som kan prioriteras bort - i första hand uppgifter som att hoppa in som vikarie för sjuka kollegor, mentorskap för nya lärare, handledning av lärarstuderanden, pedagogisk lunch, leda arbetslag, läxhjälp och deltagande i arbets- och samtalsgrupper, föräldramöten och likande, tätt följt av utredning av kränkningar, hot och våld samt uppföljning av hög frånvaro.