Det är kända Ulfstorps Säteri mellan Vara och Grästorp som är föremål för stiftelsen Reklamombudsmannens kritik. Konferensanläggningen marknadsför sig som Västsveriges jaktcentrum och i en annonskampanj har man använt sig av kända namn. Måns Zelmerlöws och musikern Bengan Janssons ansikten har använts i annonsering för jägarutbildning. Annonseringen har utförts av ett bolag med säte i Skövde.

FAKTA: Detta är RO

Reklamombudsmannen (RO) är en stiftelse som arbetar för hög etik i reklam och marknadskommu..

FAKTA: Detta är RO

Reklamombudsmannen (RO) är en stiftelse som arbetar för hög etik i reklam och marknadskommunikation. Till Reklamombudsmannen kan alla vända sig med klagomål på reklam och företag och organisationer ges möjlighet till vägledning i marknadsetiska frågor. Reklamombudsmannen finansieras av marknadens aktörer genom frivilliga avgifter och är en del av näringslivets självregleringssystem. Reklamombudsmannen är inte en statlig myndighet.

Reklamombudsmannen inrättades av näringslivet 2009 och tog över de uppgifter som tidigare sköttes av Marknadsetiska Rådet och Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam, som därmed lagts ned.

Annonseringen ledde till en anmälan som vilseledande då anmälaren visste att Zelmerlöw inte genomgått sin utbildning på Ulfstorp.

Annons

Säteriet har besvarat kritiken, och menar att man aldrig påstått att personerna genomgått sin utbildning på plats. De menar att de två kändisarna fått utbildning under ledning av en av säteriets kursledare, Helene Almqvist. Måns Zelmerlöw utbildades av Helene Almqvist innan hon började tjänstgöra på Ulfstorp och Bengan Jansson utbildades av Helene Almqvist på Ulfstorps Säteri.

I ett beslut skriver nu Reklamombudsmannen att "marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts".

Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt. Opinionsnämnden finner att framställningen, med bilderna på Måns Zelmerlöw och Bengan Jansson tillsammans med texten bredvid bilderna under bilden av Ulftorps Säteris logotyop, ger intryck av att både Måns Zelmerlöw och Bengan Jansson har tagit sin jägarexamen där.

Nämnden finner därför att reklamen är vilseledande.

Tidningen har varit i kontakt med Ulfstorps säteri för en kommentar. Ansvariga meddelar att beslutet kommer att överklagas.