– Vi i Räddningssamverkan Västra Götaland (Räddsam VG) har skapat den här utbildningsdagen för alla regionens insatsledare, säger Robert Zeidlitz, operativ chef vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) och representant i utbildningsutskottet i Räddsam VG.

Utbildningen är inriktad på indikering av farliga ämnen. Deltagarna läser på förmiddagen grundläggande kemi och indikering, vilket innebär att med mätinstrument ta reda på var farliga ämnen finns, vilka de är och hur farliga de är.

I tre arbetsstationer får deltagarna sedan jobba med olika fall. I ett av fallen spelas ett scenario upp där Räddningstjänsten kallats ut till en lägenhetsbrand där smällar hörts.

– Vi vet aldrig vad som hänt när vi åker på larm. Terrorverksamhet är en del av verkligheten och i det här fallet spelar vi att någon försökt tillverka bomber med radioaktivt material i, säger Mikael Johansson från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som leder övningen.

– Vi måste snäppa upp vår vaksamhet och vara beredda på oväntade onda uppsåt.

Den fjärde stationen är Räddningstjänsten Östra Skaraborgs kemenhet där Robin Lundh från RÖS förevisar de olika tekniska hjälpmedel som finns.

– Det är alltid intressant att se ny teknik som gäller indikering, säger Henrik Lundmark från Räddningstjänsten i Herrljunga.

Unik övning

Annons

– Det som är unikt med den här övningen är att vi gör den för hela Västra Götalandsregionen. Sammanlagt är det 100 insatsledare fördelade på fyra dagar som kommer hit till Hasslum, säger Robert Zeidlitz.

– Det blir mycket spin off-effekter av en sådan här övningsdag, med ett erfarenhetsutbyte även på ett mer personligt plan och inte bara den direkta utbildningen. I framtiden tänker vi oss att bygga ut det här systemet med gemensamma övningar och det möjliggörs av att vi har tillgång till Hasslums övningsfält.

Hur går det med övningsfältet nu när Skövde kommun beslutat köpa hela området?

– Kommunen kommer att köpa hela fastigheten på 96 hektar, men ska enligt vad de säger låta oss hyra ungefär halva området. Man håller nu på att ta fram gränser för vilka delar det gäller.

– De har varit väldigt tillmötesgående och vi tror och hoppas att från den 1 december då de blir ägare så kommer vi att, tillsammans med Polismyndigheten, hyra en försvarlig del av området för att kunna fortsätta bedriva övningsverksamhet.

En halvering av området ska enligt Robert Zeidlitz inte att innebära några som helst problem för den fortsatta verksamheten.

– Vi kommer väldigt långt med den halva av fastigheten där alla övningsanläggningar finns.

På sikt räknar man med att skapa en mer likriktad utbildning i hela regionen. Sannolikt kommer man även att få kurser i utbildningen av deltidsbrandmän förlagda till Hasslums övningsfält.

– I länet finns två övningsfält som vida överstiger alla andra. Det är Guttasjön i Borås och det är övningsfältet här i Hasslum. Målsättningen är att här i Skövde skapa ett utbildningscenter för blåljusverksamhet, avslutar Robert Zeidlitz.