Torsdag den 7 juni röstade riksdagen om vinstuttagen. Högern och SD röstade då tillsammans för oinskränkta vinster i skolan, barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen.

Högerpartierna och SD har nu övertydligt visat vilkas ärenden de går. Vinstfesten i privata skol- och omsorgsbolag kan fortsätta ett tag till, allt betalt med våra gemensamma skattepengar.

Det finns ett parti som hela tiden stått upp mot vinstjakten och tänker fortsätta göra det. Vänsterpartiet. Och vi har majoriteten av folket med oss. De flesta svenskar anser inte att deras skattepengar ska hamna i fickorna på riskkapitalister eller i något skatteparadis, utan att de ska gå oavkortat till det de är avsedda för.

Borgerliga partier och SD vet om att deras egna väljare inte gillar hur de röstade i vinstfrågan,därför vill de inte gärna prata om den konflikten, men väljarna ser vad som händer. Välfärden har förvandlas alltmer till en marknad, där olika aktörer konkurrerar om kunderna.

Barns rätt till kunskap, sjukas rätt till vård och äldres rätt till omsorg förvandlas till varor, vilka som helst, att producera så billigt som möjligt för att ge största möjliga vinst åt några få stora bolag, deras ägare och riskkapitalister.

Från 1990-talet har Sverige genomgått ett av de mest långtgående privatiseringsexperimenten i världen. Stora delar av den skattefinansierade välfärden – skolor, omsorg,vård – har öppnats upp för vinstdrivande bolag.

Annons

Inte i något land tillåts vinstintresset på sådant sätt inom till exempelskolan. Länge var Vänsterpartiet ensamma om att motsätta sig denna utveckling. Men steg för steg har vi börjat vända den.

På 1990-och 2000-talet drev vi igenom stopplagar och lokala privatiseringsstopp och satsade på den kommunala välfärden. 2012 lade vi förslag på hur man kunde få bort vinstjakten helt från välfärden – utan att röra medborgarnas möjligheter att välja välfärd.

Strax följde LO efter och motsträvigt även S och MP. 2014 fick vi regeringen med på att utreda frågan. Som en följd av det röstades det om lagförslaget att skattepengar ska gå till välfärd och inte riskkapitalbolag.

Vänsterpartiet släpper aldrig frågan om att skattepengar ska gå till välfärd, inte privat profit. Nu är det valrörelse och nu tar vi den till svenska folket. Efter att högern och SD fällt förslaget i riksdagen ska vi påminna väljarna om att partier som sätter riskkapitalbolagen före deras rätt till skola och omsorg, kommer att göra det på andra områden också. Vi tänker låta de borgerliga och Sverigedemokraterna betala ett högt politiskt pris för att de sviker de omsorgsbehövande och eleverna.

Nu gör vi genomförandet av den nya lagstiftningen till en valfråga. På valdagen den 9 september kan vi tillsammans se till att vinstjägarna försvinner från välfärden.

Vänsterpartiet Skövde Gabryjel Blom (V) Elizabeth Fierro Fredriksson (V) Dag Fredriksson (V) Lotta Paulsson (V) Mats Kristiansson (V) Rickard Ornblad (V)