I allt fler sammanhang ser vi hur retoriken hårdnar mot samhällets allra mest utsatta människor, inte minst mot människor som inte ser någon annan utväg än att tigga för sin överlevnad.

Fattiga människor, särskilt om de kommer från något annat land än Sverige, utmålas som kriminella eller lycksökare. Då ligger tanken om ett förbud nära till hands. Men vi som har mat på bordet och tak över huvudet kan bättre än att slå mot dem som ber oss om hjälp.

I Skövde Nyheter kunde vi den 16 januari 2019 läsa att Moderaterna i Skövde, representerade av Katarina Jonsson och Anders G Johansson, arbetar för ett tiggeriförbud i Skövde. Johansson poängterar att "tiggeri är en oönskad företeelse för alla inblandade".

Vi inom nätverken #MERmänsklighet och Förbundet Tillsammansskapet instämmer i att tiggeri en "oönskad företeelse". Vi lider av att se att människor inte har något annat alternativ än att lämna sina hem och resa till ett annat land för att sätta sig på en kall trottoar och be om våra växelmynt. Vi vill inte att världen ska se ut så! Vi vill se minskade sociala och ekonomiska klyftor, ökade demokratiska rättigheter och jämnare fördelning av jordens resurser. Ingen ska behöva tigga!

Men att tiggeri är en "oönskad företeelse" innebär inte att människorna som tvingas be om hjälp för att överleva dagen är "oönskade". Ett tiggeriförbud löser ingenting. Man kan inte utrota fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Tvärtom så bidrar det till ett allt kallare samhällsklimat, i en retorik och splittringspolitik där människor ställs mot varandra. Det är inte en utveckling vi vill se. Därför hoppas vi nu att övriga partier tar debatten med full kraft och visar att ett tiggeriförbud inte hör hemma i Skövde och Skaraborg.

Annons

Nätverket #MERmänsklighet Skaraborg och Förbundet Tillsammansskapets lokalgrupper i Skaraborg