Svenska politiker måste fått hybris. Av någon outgrundlig anledning tror de att Sverige med utsläpp på 0,02% ska rädda jordens klimat! De verkar dessutom tro att alla svenskar kan skrota sina bilar, och köpa en elbil för runda slängar 1 miljon kronor. Vi måste få lite sunt förnuft i detta. Börjar vi med koldioxiden, som pekas ut som den stora boven.

I vår atmosfär, som till största delen består av Kväve 78%, syre ca 21% och koldioxid 0,035%. Så vet alla hur extremt lite koldioxid det finns. Koldioxiden använder alla gröna växter för att producera syre. Alltså en livsnödvändig gas. Sverige Släpper ut ca 42 kiloton, där inrikestransporter står för ca 16 kiloton.

I världen står vi för 0,02% av de totala utsläppen. Det betyder om jordens totala utsläpp kunde liknas vid ett år, skulle det betyda om Sverige helt upphörde existera och slutade helt att släppa ut koldioxid. Skulle Sveriges del vara i ca 1,45 min! Bifogar en lista på jordens 10 länder som släpper ut mest. Tror någon, att de tar efter Sverige ?

Bränsle UPPRORET Skaraborg

Koldioxidutsläpp, enligt insändarskribenten

1. Kina: 9839

2. USA: 5270

3. Indien: 2467

4. Ryssland: 1693

5. Japan: 1205

..

Koldioxidutsläpp, enligt insändarskribenten

1. Kina: 9839

2. USA: 5270

3. Indien: 2467

4. Ryssland: 1693

5. Japan: 1205

6. Tyskland: 799

7. Iran: 672

8. Saudiarabien: 635

9. Sydkorea: 635

10. Kanada: 573

61. Finland: 46

63. Norge: 45

65. Sverige: 42

Danmark: 35