Insekter är viktiga för ekosystemet. De är mat för fåglar och andra djur, de befruktar växter och de bryter ner och återvinner näringsämnen i jorden. En tredjedel av vilda biarter, t ex humlor, hotas av utrotning p g a brist på blommor, som de kan hämta nektar ur, enligt Artdatabanken.

Mängden fjärilar minskar också mycket. En nyligen publicerad sammanställning av 73 studier visade att mängden insekter har minskat med 2,5 procent per år de senaste 25-30 åren. Hälften är borta.

Idag mejade kommunens klippmaskin ner gräset på kullen vid den nu tomma Västerhöjdsskolan. På kullen växte prästkragar, rödklöver, tjärblomster, gökärt och ett stort bestånd kråkvicker, som insekter hämtade nektar ur. När humlorna och fjärilarna nu kommer tillbaka till sina vanliga matställen, finner de att allt är jämnat med marken. Maten är puts väck. En klippt gräsmatta är som en öken för en insekt; där finns ingenting att äta och ingenstans att lägga sina ägg. Snart är det också dags för växtligheten på den andra Nyströmska kullen att klippas ned. Med flera stora ytor, slänter m m i kommunen.

Svenska naturskyddsföreningen uppmanar till plantering av blommor som blommar länge; många människor köper insektshotell till sina trädgårdar. Man kan sponsra bikupor (fast tambin är inte utrotningshotade). Att anlägga en blomsteräng är att göra en insats för djurlivet och i förlängningen oss själva, då insekter behövs för frukt- och bärskörd. En större satsning görs i Linköpings kommun som i år avstår från att klippa en del gräsmattor och låter dem bli ängar, för att öka den biologiska mångfalden.

Annons

Jag undrar: Vad kan Skövde kommun göra för att bevara av miljöer, där humlor och fjärilar kan överleva?

Ylva Gefvert

Mat