Förra året ville vi socialdemokrater tillföra 40 miljoner mer till skolan i Skövde än alliansen. Det var då vår stora budgetsatsning. Hade vår budget då gått igenom hade läget varit annorlunda för barn och utbildningsnämnden idag. Barn och utbildningsnämndens prognos för 2019 är att vi ligger 20 miljoner back mot budget! I det senaste budgetförslaget var våra satsningar på skolan i nivå med den regerande minoriteten då Skövde kommun framöver står inför mycket stora allvarliga ekonomiska utmaningar som den regerande minoriteten försatt Skövde kommun i.

Gymnasielokalutredningen visar att kommunens skollokaler kan utnyttjas mer effektivt. Man bygger väl inte ut sitt eget hus om det finns utrymmen som inte utnyttjas fullt ut!

I vårt budgetförslag ville vi att det skulle göras en utredning i syfte att belysa för - och nackdelar med en bolagisering av kommunens fastigheter. Bland annat för att Skövde kommun har 180 000 kvm skollokaler som under stora delar av året och dygnet står tomma.

Jag anser att det förs en konstig friskoledebatt i Skövde! I Skövdes framtida skolplanering pratas det om att: Vi vet ju inte om en friskola kommer att etablera sig i Skövde? Men vänta nu lite!

En fågel vid namn friskola flyger väl inte och landar i Skövde som gör att planeringen för Skövdes kommunala skolor raseras totalt ?

Annons

Min ideologiska ståndpunkt är inte att säga nej till allt vad friskolor heter. Men jag har samma uppfattning idag som då jag som nyvald ledamot i Trollhättans gymnasienämnd 1994 ansåg att friskolor har sitt berättigande om de tillför något som kommunen saknar. Flera av de friskolor som etablerats konkurrerar om samma elever som Skövdes kommunala skolor. Elever som väljer en friskola kommer från olika områden i kommunen och påverkar på så sätt elevunderlaget för flera av de kommunala skolorna. Tappade elever ger mindre resurser! Att det då blir ännu svårare att planera och få ekonomin att gå ihop i vår kommunala skola är väl uppenbar. Därför vill vi Socialdemokrater att kommunen ska ha ett avgörande inflytande vid nyetablering av friskolor.

Skövde lägger drygt 50 miljoner mindre på skolan än genomsnittet av Sveriges 290 kommuner. Om man jämför likvärdiga kommungrupper är skillnaden lite drygt 40 miljoner. Om vårt socialdemokratiska budgetförslag gått igenom i kommunfullmäktige förra året hade idag barn och utbildningsnämnden haft 40 miljoner mer till verksamheten. 40 miljoner i tillskott på en budget på över 1,2 miljarder kan tyckas som marginellt men dessa pengar hade gjort stor nytta i verksamheten. Nu handlar det istället om att få den underfinansierade budgeten i balans och då prognosen är att vi ligger 20 miljoner back förstår säkert alla att jag ser allt utom en molnfri himmel framför mig.

Robert Ciabatti (S) 2:e v.ordf. Barn och utbildningsnämnden.