Vänsterpartiet Skövde har i sin budget för 2020-22 tagit höjd för att kommunen ska subventionera kollektivtrafik inom kommunen så att det blir gratis för ålderspensionärer. Dels beroende på att många pensionärer inte har råd att åka med kollektivtrafiken och dels av miljöskäl för att minska biltrafiken. Kostnaden för kommunen beräknats till 4,5 miljoner per år.

I SLA framfördes i en insändare nyligen att man i Gävleborg har ett länstrafikkort för de över 65 för en låg månadskostnad. Vi kan inte vänta på att Västtrafik via Västra Götalandsregionen ska införa det i närtid, dock givetvis föreslå och arbeta för det inom regionen, så därför bör vi börja med att underlätta för pensionärer att ta kollektivtrafiken inom vår egen kommun.

Många kommuner i Skaraborg har redan infört gratis kollektivtrafik för äldre, till exempel Falköping och Lidköping.

Vänsterpartiet vill att alla har möjlighet att kunna röra sig runt om i kommunen, även om pensionen inte skulle räcka till.

Isabell Ankarström (V)

Dag Fredriksson (V)

Gabryjel Blom (V)