EU har efter långa förhandlingar slutit ett handelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika: Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Det är EU:s största handelsavtal någonsin.

Avtalet innebär att 99 000 ton nötkött med reducerad tull fasas in under fem år. För fågelkött (kyckling) öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton.

EU:s regler för antibiotika-användning i djuruppfödning är hårdare än i Sydamerika. Våra bönder har ytterligare skärpta regler vad gäller djurens hälsa och säkerhet.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca (Europas bonde-organisation) framhåller det orimliga i den illojala konkurrens avtalet innebär. Han är besviken och hävdar att EU-kommissionen offrat bönderna för andra intressen.

Bondeoffren är allvarliga, men än värre är att kampen mot antibiotika-resistensen verkar vara helt bortförhandlad! Den dagen vår antibiotika inte biter på sjukdoms-alstrande bakterier står vi inför ett dödligt hot. Alla borde vi vara intresserade av att möta det hotet medan tid är! Det är skrämmande att avtal av den här typen inte avhandlas i den allmänna debatten.

Det här avtalet innebär förmodligen större export för våra industrier: bilar, maskiner och kemikalier.

Men är möjligheten till ökande exportinkomster verkligen värd priset av risken för att våra livsviktiga mediciner ska bli verkningslösa?

Mitt svar är klart! Livsmedel som produceras med osunda och i Sverige olagliga metoder ska inte importeras!

Annons

Bertil Wallgren, Floby